?>
Гәрби Асија Хәбәрләри - Әфганыстан

Талибана гаршы үзүн мүддәт мүбаризә апаран Сәлима Мазари һазырда Талибан әсирлијиндәдир

Талибана гаршы үзүн мүддәт мүбаризә апаран Сәлима Мазари һазырда Талибан әсирлијиндәдир

2018 -ҹи илдә Бәлх әјаләтинин Чаркәнт вилајәтинин валиси сечилән ханым Сәлимә Мәзари Талибан һүҹума кечәндә милисләри топлады вә онлара рәһбәрлик етди. Чаркәнт Талибан дөјүшчүләринә гаршы сона гәдәр мүбаризә апаран јеҝанә бөлҝә иди. Әфганыстан ордусу дезертир чыхдыгдан сонра Талибан гүввәләри тәрәфиндән ән сон алынан бөлҝә мәһз Чаркәнт бөлҝәси олду.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Өлкә президенти дә дахил олмагла Әфганыстанын сијаси елитасы утанҹ вериҹи шәкилдә гачаркән, америкалылар тәрәфиндән силаһландырылан вә өјрәдилмиш орду әсҝәрләри дезертир чыхдылар, кишиләр гадынлар вә ушаглары өз башларына бурахараг бүтүн нәглијјаты вә сәрнишин тәјјарәләринә минәрәк америка вә авропада “фираван һәјат” јашамаг үчүн өлкәдән гачмаг гәрарына ҝәлдиләр. Амма бу гадын силаһлы мүгавимәт ҝөстәрди вә сон дамла ганына гәдәр Талибана гаршы дөјүшдү.

Ады Сәлимә Мәзари вә бөлҝәнин валиси сечилән өлкәдә илк гадындыр. Онун һаггында гыса да олса сајтымызын изләјиҹиләринә хәбәр вермишдик...

Аиләси Совет гошунларынын Әфганыстаны ишғал етдикдән сонра өлкәни тәрк етдиб Иран Ислам Республикасына сығынмышлар. Сәлимә Иранда анадан олуб, Теһранда университети битирдикдән сонра бир мүддәт бејнәлхалг тәшкилатларда чалышдыгдан, сонра доғма вәтәни Әфганыстана гајыдараг сијасәтлә мәшғул олуб.

2018 -ҹи илдә Бәлх әјаләтинин Чаркәнт вилајәтинин валиси сечилди. Талибан һүҹума кечәндә Сәлима Мәзари милисләри топлады вә онлара рәһбәрлик етди. Чаркәнт Талибан дөјүшчүләринә гаршы сона гәдәр мүбаризә апаран јеҝанә бөлҝә иди. Әфганыстан ордусу дезертир чыхдыгдан сонра Талибан гүввәләри тәрәфиндән ән сон алынан бөлҝә мәһз Чаркәнт бөлҝәси олду.

Сон мәтбуат хәбәрләринә ҝөрә, Сәлима Мазари һазырда Талибан әсирлијиндәдир, һарада олдуғу вә талеји һаггында һеч бир дәгиг мәлумат јохдур.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*