?>

Сәадәтли Гурбан бајрамы мүбарәк

Сәадәтли Гурбан бајрамы мүбарәк

Чәршәнбә ҝүнү 1442-ҹи һиҹри гәмәри или зиһәҹҹә ајынын 10-у вә 2021-ҹи милад или ијулун 21-и, мүсәлманларын бөјүк бајрамларындан олан сәадәтли Гурбан бајрамы вә ја Әзһа бајрамыдыр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сәадәтли Гурбан бајрамында Аллаһ Евини зијарәт етмәјә ҝетмиш һаҹылар Аллаһ-Тааланын ҝөстәриши илә вә онун разылығы үчүн гурбан кәсәрәк, бөјүк илаһи пејғәмбәр, Һәзрәт Ибраһим(ә)-ын хатирәсини јашадыр вә әзиз тутурлар.Гејд едәк ки бу ил Һәҹҹ мәрасими КОРОНАВИРУС пандемијасы үзүндән чох мәһдуд шәкидә вә өзәл протоколлара риајәтлә кечирилди.Аллаһ-Таала иманы вә сәдагәтини сынамаг үчүн Һәзрәт Ибраһимә (ә) тапшырыг верир ки, оғлу Һәзрәт Исмаили (ә) Аллаһын јолунда гурбан етсин. Һәзрәт Ибраһим (ә) бу ишин чәтинлијинә рәғмән, илаһи фәрмана бојун әјир вә бу тапшырығы јеринә јетирмәјә һазырлашыр, амма һәр нә гәдәр сәј едирсә, бычаг оғлу Һәзрәт Исмаилин (ә) боғазыны кәсмир. Бу заман Һәзрәт Ибраһимә(ә) хитаб олунур ки, илаһи имтаһандан башыуҹа чыхдын. Елә бу анда бир гојун ҝөндәрилир ки, о, бу гојуну Һәзрәт Исмаилин (ә) јеринә гурбанлыг етсин.Бу ибрәтамиз маҹәра фәдакарлыг дәрси, нәфс үзәриндә гәләбә вә Аллаһын фәрманы гаршысында тәслим олмаг демәкдир. Буна ҝөрә, дүнја мүсәлманлары да зиһәҹҹәнин онуну бөјүк вә әзәмәтли ислами бир бајрам кими әзиз тутур вә ондан сәдагәтлилик вә бәндәлик дәрсини өјрәнирләр.СәһәрАзәри Телеканалы сәадәтли Гурбан бајрамынын ҝәлиб чатмасы мүнасибәтилә бүтүн дүнја мүсәлманларыны тәбрик едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*