?>

Сионист режим ҝәләҹәк нәслә галмајаҹаг

Сионист режим ҝәләҹәк нәслә галмајаҹаг

Сионист режимин үмуми тәһлүкәсизлик хидмәти- ШАБАК-ын сабиг рәиси бу режимин өмрүндән ниҝаранчылыг едәрәк, вурғулајыб ки, сионист режим әсла ҝәләҹәк нәслә галмајаҹаг.

АБНА24 Хәбәр Верир, ШАБАК-ын сабиг рәиси Јуал Дискин сионист «Једиот Аһаронот» гәзетинин дәрҹ етдији бир мәгаләдә јазыб ки, јахын ҝәләҹәкдә сионистләрин тәкҹә отуз фаизи сионист режимин игтисади вә һәрби проблемләри јүкүнүн ән чох һиссәсинә таб ҝәтирәҹәк. Беләликлә сионист режим ҹәмијјәти ону ҝөзләјән проблемләрдән хилас олмајаҹаг. Дискин бу мәгаләдә сонра јазыб ки, сионистләрин икитирәлији һәр ҝүн даһа да дәринләшир. Белә ки, сионист солчу вә сағчы ҹәрәјанлары арасындакы икитирәлик вә ихтилафлар јәһудиләрлә әрәбләр арасындакы ихтилафлардан гат-гат чохдур. Ејни заманда, һөкумәт системиндә етимадын олмамасы вә ондакы коррупсија артмаға, сосиал һәмрәјлик исә тәнәззүлә доғру ирәлиләмәкдәдир. ШАБАК-ын сабиг рәиси һәмчинин јазыб ки, мөмин јәһудиләр сионист режим үчүн ағыр бир јүкә чеврилибләр. Онлар анти-сионист мүнасибәтә маликдирләр. Онларын нөгтеји-нәзәринҹә, сионист режим дағылмаг вә чөкмәјә доғру ирәлиләјир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!