?>

Сионист режимин баш назири: "Биз хаоса ҝирмәк әрәфәсиндәјик"

Сионист режимин баш назири:

Кнессетин бурахылмасындан сонра сионист режимин баш назири илк шәрһләриндә етираф едиб ки, Исраил хаос астанасындадыр вә Лапид тезликлә баш назир постуну тутаҹаг.

АБНА24 Хәбәр Верир , Сионист режимин һаким коалисијасы бу јахынларда Кнессетин бир нечә үзвү ҝери чәкилдикдән сонра парламент чохлуғуну итириб.

ИРИБ-нин мәлуматына ҝөрә, сионист режимин баш назири Нефтали Беннет базар ертәси ахшам бу режимин хариҹи ишләр назири Јаир Лапид илә кечирдији бирҝә мәтбуат конфрансында дејиб: "Кнессети бурахмаг вә еркән сечкиләрин тарихини тәјин етмәк гәрарына ҝәлдик".

Беннетт Кнессетин бурахылмасы гәрарыны Исраил үчүн доғру гәрар кими гијмәтләндирәрәк, әлавә едиб: "Һүгуги мүзакирәләр вә мәсләһәтләшмәләрдән сонра белә гәнаәтә ҝәлдик ки, Исраил хаос астанасындадыр".

Сионист режимин баш назири дејиб ки, о, Лапидлә һакимијјәти низамлы шәкилдә өтүрмәк барәдә разылыға ҝәлибләр вә Лапид тезликлә баш назир вәзифәсини иҹра едәҹәк.

Лапид дә долајысы илә сионист режимин сүгут әрәфәсиндә олдуғуну етираф едәрәк, сионистләри Исраилин бирлији идеолоҝијасына гајытмаға чағырыб, чүнки гүввәләр Исраили ичәридән парчаламаға чалышырлар.

Бу арада сионист мүхалифәтин лидери Бенјамин Нетанјаһу Нефтали Беннетт вә Јаир Лапидин башчылыг етдији коалисија һөкумәтинин гачылмаз дағылмасына реаксијада бәјан едиб ки, Беннет һөкумәти бөјүк сијаси, игтисади вә тәһлүкәсизлик мәғлубијјәтә уғрајыб.

Исраилли журналист Барак Равид тәсдигләјиб ки, АБШ президенти Ҹо Бајден ијулун 13-дә ишғал олунмуш Фәләстинә сәфәри заманы сионист режимин алтернатив баш назири Јаир Лапидлә ҝөрүшәҹәк.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*