?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Исраил (Ишғал Олунмуш Фәләстин Әразиләри)

Сионистләр Мосады ДЕШӘН 6 фәләстинли әсири тапа билмирләр ;)

Сионистләр Мосады ДЕШӘН 6 фәләстинли әсири тапа билмирләр ;)

Бир нечә ҝүндән сонра сионистләр сионист режимин ән тәһлүкәсиз вә ән тәҹһиз олунмуш һәбсханасыны дешәрәк гачан 6 әсири һәлә дә тапа билмәмишләр. ;)

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, сионист гәзет Маариу ҹүмә ҝүнү сионист мәнбәләрә истинадән, режими дешәрәк гачан Фәләстинли мәһбусларын јерләринин билинмәси вә тапылмасы еһтималынын бир нечә һәфтә чәкәҹәјини вурғулајыб.

Сионист медиа, тәһлүкәсизлик органларына истинад едәрәк дејиб: “Мәһбусларын тапылмасы әмәлијјаты узун мүддәт чәкәҹәјини етираф едирик. Чүнки бу мәһбусларын чох пешәкар олдуглары илә јанашы һәм дә бөлҝәни (Вәтәнләри, ишғал олунмуш Фәләстини) јахшы таныдыјырлар.”

Сионист мәнбәләр ахтарыш әмәлијјатыны узун вә чәтин олдуғуну дилә ҝәтирәрәк сон нәтиҹәнин ајдын олмадығыны вурғулајыблар.

Сионист мәтбуаты билдириб ки, гачан мәһбусларын бир һиссәсинин Иордан чајынын гәрб саһилиндә олдуглары тәхмин едилир.

Гејд едәк ки, ишғалчы сионист режим, артыг ардыҹыл алтынҹы ҝүндүр ки, Исраилин ән тәһлүкәсиз вә ән тәҹһиз олунмуш һәбсханаларындан гачан алты мәһбусу тапа билмәди.

Фәләстинлиләр бу гәләбә мүнасибәтилә бајрамларыны давам етдирдиләр. Бу гәләбә сионист режими сарсыдан вә Исраилин тәһлүкәсизлијинин зәиф олдуғуну вә мүгавимәтин ирадәсинин ону мәғлуб едә биләҹәјини ҝөстәрән бир гәләбәдир.

………………….

Хәбәрин сону / 218

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*