?>

Сионистләрин ҝеҹә басгынында онларла фәләстинли јараланыб

Сионистләрин ҝеҹә басгынында онларла фәләстинли јараланыб

Сионист һәрбчиләр өз дүшмәнчилик һәрәкәтләринин давамында бир даһа ишғал олунмуш Гүдсүн мүәјјән мәһәлләләринә басгын едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сионист һәрбчиләр дүнән ҝеҹә Селван гәсәбәсиндә јерләшән «Беер Әјјуб» мәһәлләсинә басгын едиб вә бу мәһәлләнин сакинләрилә тоггушублар.
Сионист һәрбчиләр ҝөзјашардыҹы газ бурахыб, сәс бомбалары вә резин ҝүлләләр атмагла онларла нәфәри јаралајыблар.

Фәләстинли ҝәнҹләр дә даш вә «коктејл Молотов» атмагла сионист һәрбчиләрлә мүбаризәјә галхыблар. Бәзи медиалар хәбәр верибләр ки, сионистләрин Селван гәсәбәсинә гаршы басгыны заманы азы 63 нәфәр јараланыб.

Диҝәр тәрәфдән, фәләстинли медиалар билдирибләр ки, сионист гәсәбә сакинләри Наблусун шимал-гәрбиндә јерләшән Бәргә кәндинин јахынлығында бу гәсәбә әһалисинин автомобилләрини дағыдыб вә јандырыблар.

Бундан өнҹә Фәләстин мухтаријјәтинин хариҹи ишләр назирлији билдирмишди ки, Мәсҹидуләгса сионист режимин планы илә үзләшир. Бу план мәкан бөлҝүсүнә чатанадәк һәр ҝүн вә тәдриҹән иҹра едилир.

Информасија мәнбәләри өтән базар ҝүнү ики фәләстинли ҝәнҹин Мәсҹидуләгсанын јахынлығлында вә ишғал олунмуш Гүдсүн гәдим мәһәлләсиндә кечирдији шәһадәт әмәлијјатында дөрд сионист һәрбчинин јараланмасындан хәбәр вердиләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*