?>

Сепаһ полковникинин шәһадәтилә бағлы Ислам Республикасы рәсмиләринин реаксијасы: Гырмызы хәтти кечдиниз. Гисас мүтләгдир!

Сепаһ полковникинин шәһадәтилә бағлы Ислам Республикасы рәсмиләринин реаксијасы: Гырмызы хәтти кечдиниз. Гисас мүтләгдир!

Бу ҝүн Иран Ислам Республикасынын Президенти Ајәтуллаһ Сејјид Ибраһим Рәиси террор һадисәси үзрә тәдгигатын апарылмасыны вә дүшмән гүввәләриндән гисасын алынмасынын зәрурилији һагда ачыглама вериб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, дүнән Теһранда анти-Ислам ингилабчылары тәрәфиндән Ислам Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) јүксәк рүтбәли забитинин шәһид едилмәсиндән сонра бу ҝүн Иран Ислам Республикасынын Президенти Ајәтуллаһ Сејјид Ибраһим Рәиси террор һадисәси үзрә тәдгигатын апарылмасыны вә дүшмән гүввәләриндән гисасын алынмасынын зәрурилији һагда ачыглама вериб.

Иран Ислам Республикасынын "Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы"нын сәдри, мәсәләнин арашдырылмасы үчүн хүсуси "комитә јарадылмасы" барәдә хәбәр вериб.

Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин јүксәк рүтбәли сөзчүсү инсидентин “өлчүләринин арашдырылдығыны” ачыглајыб.Вә Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлик мәнбәләриндән бири дүшмәнин бу аддымыны “гырмызы хәттин кәсишмәси” адландырыб.

Иран Ислам Республикасы Президентинин Информасија Мәркәзинин мәлуматына ҝөрә, Ајәтуллаһ Сејјид Ибраһим Рәиси базар ертәси, мајын 23-чү сәһәр Омана сәфәр етмәздән әввәл дүнәнки террор һадисәси илә бағлы билдириб ки, бу ҹинајәтин архасында империалист гүввәләринин вә глобал тәкәббүр үнсүрләринин әли ҝөрүнүр.

О, ИИР тәһлүкәсизлик рәсмиләри тәрәфиндән һадисә илә бағлы ҹидди арашдырмаларын апарылмасыны вә дүшмәнә аддекват ҹавабларын верилмәсини ҝөстәриш вериб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*