?>

"Санксијалар ләғв олмадан АБШ-ын нүвә анлашмасына гајытмасы зијанлыдыр"

Рәһбәрлик Хүбрәганы Мәҹлисинин 8-ҹи рәсми иҹласынын јекун бәјанатында вурғуланыб: "Санксијаларын практики олараг, ләғв едилмәдији тәгдирдә АБШ-ын нүвә анлашмасына гајытмасы нәинки фајдалы дејил, һәтта зијанлыдыр".

АБНА24 Хәбәр Верир, Рәһбәрлик Хүбрәганы Мәҹлисинин бәјанатында дејилир: "Иран халгынын мүгавимәти вә бүтүн проблемләрә вә чәтинликләрә дөзмәси илә АБШ-ын Иран халгына гаршы залымҹасына санксијалары вә максимум тәзјиг сијасәти уғурсуз олду вә бүтүн дүнја АБШ-ын диҝәр бир хәбис вә мәнтигсиз президентинин тарихин зибиллијинә атылдығыны ҝөрдү, амма Иран Ислам Республикасы һәлә дә ҝүҹлү шәкилдә ирәлиләјир". Бәуанатда әлавә олунуб: "Дүнја империализми билмәлидир ки, АБШ-ын нүвә анлашмасына гајыдыб-гајытмамасынын Иранын шәрәфли халгынын мүгавимәтиндә һеч бир тәсири јохдур вә санксијалар практикада ләғв едилмәдән онларын нүвә анлашмасына гајытмасы нәинки фајдалы дејил, һәтта зијанлыдыр". Рәһбәрлик Хүбрәганы Мәҹлиси, Иранын һакимијјәт органлары башчыларынын јекдиллији вә һөрмәтли рәсмиләрин Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин ҝөстәришләринә итаәт етмәләри вә өлкәнин иззәт вә мүсәгиллијинин јекдил мүдафиәси илә дүшмәнләрин фитнәләри гаршысында галиб ҝәләҹәјик". Рәһбәрлик Хүбрәганы Мәҹлисинин үзвләри бу ҝүн ахшам саатларында Имам Хомејни (р.ә) адына һүсејнијјәдә Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри илә ҝөрүшәҹәкләр".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!