?>

Сабир Рүстәмханлы “Рүсумларын артырылмасы илә бағлы ҹидди наразылыглар вар”

Сабир Рүстәмханлы “Рүсумларын артырылмасы илә бағлы ҹидди наразылыглар вар”

Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин үзвү рүсумларын артырылмасынын ҹәмијјәтдә наразылыг доғурдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сабир Рүстәмханлы парламентин бу ҝүн кечирилән иҹласында “Дөвләт рүсуму һаггында” гануна дәјишиклик лајиһәсинин мүзакирәси заманы дејиб: "Бу ҝүн Азәрбајҹан ҹәмијјәтини рүсум вә ҹәримәләрлә бағлы мәсәләләр нараһат едир. Артырылан ҹәримәләр инсанларын әмәкһаггы, пенсијасы илә ујғун ҝәлмир. Бу шәкилдә олмаз. Бу инсанлары нараһат едир. Чөлә чыханда масканы унудурсан дәрһал ҹәримә јазырлар. Рүсумларын артырылмасы илә бағлы ҹидди наразылыглар вар. Ҹәмијјәтин бөјүк бир һиссәсинин әсәбләри илә ојнајырыг. Буна ҹаваб верилмәлидир”.

Милли Мәҹлисин Игтисади сијасәт, сәнаје вә саһибкарлыг комитәсинин сәдри Таһир Миркишили исә етираф едиб ки, бәзи рүсумларда 20, 30, 40, 50 фаиз артымлар вар. Тәбии ки, истәнилән артым инсанларын ҹибинә тәсир едир.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*