?>

Рус һејәт Пашинјанла ҝөрүшүб

Рус һејәт Пашинјанла ҝөрүшүб

Бакыда Азәрбајҹан Республикасынын президентилә ҝөрүшдән сонра Ирәвана ҝедән Русија баш назиринин мүавини вә ону мүшајиәт едән һејәт Ермәнистанын баш назири илә ҝөрүшүб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Русијанын Сочидә Москва, Ирәван вә Бакы башчыларынын үчтәрәфли иҹласыны кечирмәјә һазырлашдығы бир шәраитдә Ермәнистан медиалары, о сырадан «Меси Пост» гәзети бу өлкәнин баш назири Никол Пашинјанын Ирәванда Русија баш назиринин мүавини Алексеј Овечукун башчылыг етдији рус нүмајәндә һејәтилә ҝөрүшүндән хәбәр верибләр.

Ермәнистан баш назиринин офиси бир бәјанатда бу ҝөрүшлә бағлы билдириб ки, тәрәфләр Ҹәнуби Гафгазда нәглијјат вә транзит әлагәләринин бәрпасы јоллары әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.

Тәрәфләр һәмчинин икитәрәфли һәмкарлыглар вә проблемләр барәдә мәшвәрәт едибләр.

Оверчук Бакыда Азәрбајҹан Республикасынын президентилә ҝөрүшдән сонра дүнән Ирәвана сәфәр едиб.

Бу јүксәк вәзифәли Русија рәсмисинин Бакыја вә Ирәвана сәфәрләри, сабаһ кечириләҹәк Русија, Ермәнистан вә Азәрбајҹан Республикасы башчыларынын иҹласы әрәфәсиндә тәшкил олунуб. Кремлин билдирдијинә ҝөрә, сабаһкы иҹлас Дағлыг Гарабағда динҹ јашајышын бәргәрары вә сабитлијин ҝүҹләндирилмәси истигамәтиндәки сонракы аддымларын арашдырылмасы мәгсәдилә кечириләҹәк.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*