?>

Русија Украјнанын 42 һәрби мәркәзини мәһв едиб

Русија Украјнанын 42 һәрби мәркәзини мәһв едиб

Русија Мүдафиә Назирлијинин рәсми нүмајәндәси өтән 24 саат әрзиндә Украјнаја дәјмиш хәсарәтләри ачыглајыб. Билдириб ки, Русијанын һәрби һава гүввәләри дүнән Украјнанын гырх ики һәрби мәркәзини мәһв едибләр.

Ҝенерал Игор Конашенков өз ҝүндәлик һесабатында һәмчинин гејд едиб ки, Украјнанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә бу өлкәнин үч һәрби һава лиманы јүксәк дәгигликли ракетләрлә һәдәфә алыныб вә мәһв едилибдир. О әлавә едиб ки, 210 Украјна һәрбчиси дә өлдүрүлүбдүр.

Украјнада мүһарибә һазырда өзүнүн јетмиш үчүнҹү ҝүнүнә дахил олуб.

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын статистикасына ҝөрә, бу мүһарибәдә мин сәксән нәфәрдән чох мүлки шәхс һәјатыны итириб, үч милјон 700 мин нәфәрдән чох Украјна сакини дә дидәрҝин дүшүбдүр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*