?>

Русија Иран вә Һиндистаны Әфганыстан сүлһ мүзакирәләринә гатылмаға чағырыб

Русија Иран вә Һиндистаны Әфганыстан сүлһ мүзакирәләринә гатылмаға чағырыб

Русијанын Јени Деһлидәки сәфирлијинин сөзчүсү Дмитри Солодов Москванын Иран вә Һиндистаны Әфганыстан сүлһ мүзакирәләринә гатылмаға чағырдығыны билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Солодов дејиб ки, Теһран вә Јени Деһлинин Әфганыстан сүлһ мүзакирәләринин асанлашдырылмасы үзрә “Тројка” адлы дөвләтләрарасы групун үзвләри кими иштиракы бу групун потенсиалыны даһа да артыра биләр.

Москванын Иран вә Һиндистанын јени үзвләр кими бу група гатылмаларына даир тәклифи фонунда гејд едәк ки, Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров бир нечә ҝүн бундан өнҹә Дашкәнддә кечирилән әлагә јығынҹағында демишди ки, диҝәр нүфузлу хариҹи ојунчуларын еһтимал үзрә тројкаја дахил олмалары мәсәләси барәдә бәһс етмәкдәдирләр.

Бундан өнҹә Әфганыстанын һөкумәт нүмајәндәләринин, јүксәк вәзифәли шәхсијјәтләрин вә Талибан-ын јүксәк сәвијјәли сијаси һејәтинин иштиракы вә Иранын хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Ҹавад Зәрифин чыхышы илә Иранын Хариҹи Ишләр Назирлији мәканында әфганларарасы јығынҹаг өз фәалијјәтинә башлады.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*