?>

Путин Русијаја гаршы тәҹавүз планындан данышыб

Русија президенти дејиб: Русија сәрһәдләри јахынлығында бирбаша тәһлүкә јарадылды, о ҹүмләдән Русијанын Крымына һүҹум һазырланырды.

АБНА24 Хәбәр Верир , Русија Президенти Владимир Путин Гызыл Мејданда Гәләбә Парадында чыхышы заманы дејиб: “Ачыг шәкилдә Донбасда нөвбәти ҹәза әмәлијјатына, тарихи торпагларымыза, о ҹүмләдән Крыма тәҹавүзә һазырлыг ҝедирди. Кијевдә нүвә силаһынын мүмкүн әлдә едилмәсини бәјан етмишдиләр вә НАТО блоку бизә битишик әразиләрин актив шәкилдә һәрби мәнимсәнилмәсинә башламышды.”

Русија президенти јаранмыш вәзијјәтин Русијаја гаршы ҹидди тәһлүкә олдуғуну хатырладыб: “Беләликлә, бизим үчүн вә бирбаша сәрһәдләримиздә тамамилә гәбуледилмәз тәһлүкә јаранды”, - Русија Президенти вурғулајыб.

Путин билдириб ки, тәһлүкә һәр ҝүн артырды: “Биз һәрби инфраструктурун неҹә инкишаф етдијини, јүзләрлә хариҹи мүшавирин неҹә ишләмәјә башладығыны, НАТО өлкәләриндән мүтәмади олараг ән мүасир силаһларын чатдырылдығыны ҝөрүрдүк. Тәһлүкә һәр ҝүн артырды. Русија тәҹавүзә габаглајыҹы ҹаваб вериб. Бу, мәҹбури, вахтында вә јеҝанә дүзҝүн гәрар суверен, ҝүҹлү, мүстәгил өлкәнин гәрарыдыр”.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*