?>

Путин Гәрби сөз азадлығына јанашмада икили стандартлар тәтбиг етмәкдә гынајыб

Путин Гәрби сөз азадлығына јанашмада икили стандартлар тәтбиг етмәкдә гынајыб

"Авропа вә Гәрбин сөз азадлығына јанашмасындакы икили стандартлар сон дөнәмдә өзүнү даһа ајдын ҝөстәрир".

АБНА24 Хәбәр Верир, буну Русија президенти Владимир Путин Дөвләт Думасынын фраксија рәһбәрләри илә ҝөрүшүндә билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә, истәр “гоҹа гитә”нин, истәрсә дә Гәрбин Украјна вә "Шимал ахыны" мәсәләләриндәки икили стандартлары сөз азадлығына јанашмада да өзүнү бирузә верир: " Бу аләтләрдән ҝеосијаси мәгсәдләрә чатмаг үчүн истифадә кими... Нәјә ҝөрә һәр мәсәләни "Шимал ахыны" лајиһәсинин үзәринә ҝәтирмәјә чалышырлар? Авропа өзүнүн ҝеосијаси лајиһәси олан Украјнаја ҝөрә Русијанын зијан чәкмәсини истәјир. Биз буну чохдан анлајырыг". Путинин фикринҹә, дүнјада чохсајлы гајнар мүнагишә нөгтәси олдуғу бир вахтда Гәрбин вә Авропанын Украјна мәсәләсинә диггәт ајырмасы бу мөвзуну глобал проблем олмагдан чыхарараг, әслиндә, "гоҹа гитә”нин лајиһәси олдуғуну бир даһа сүбут едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!