?>

Пентагон Шимали Корејанын ракет сынағыдан нараһатлыг ифадә едиб

Пентагон Шимали Корејанын ракет сынағыдан нараһатлыг ифадә едиб

АБШ Мүдафиә Назирлији Шимали Корејанын јени ракет сынағыны гоншулары үчүн бир тәһдид адландырараг, Вашингтонун Пхенјан гаршысында мүттәфигләрини горумаға өһдәликли олдуғуну иддиа едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, тәхминән алты ај фасиләдән сонра Шимали Корејанын јени ракет сынағы, Пентагонун реаксијасы илә үзләшиб.

АБШ Ордусунун Һиндистан-Сакит Океан Команданлығы бир бәјанат јајараг, Шимали Корејанын ракет сынагларынын гоншу өлкәләр вә ондан кәнардакы өлкәләр үчүн тәһдид һесаб олдуғуну билдириб.

Бәјанатын давамында дејилир: "АБШ вәзијјәти јахындан изләмәјә вә мүттәфигләри вә тәрәфдашлары илә мәсләһәтләшмәјә давам едир."

Мәлумата әсасән, АБШ Ордусунун Һиндистан-Сакит Океан Команданлығы, һансы ки, ҝуја Әфганыстандан рүсвајчы гачышларыны вә мүттәфигләри олан бу өлкә һөкумәтини јалныз бурахдыгларыны унудуб, иддиа едиб ки, Бирләшмиш Штатлар Шимали Корејанын тәһдидләри гаршысында Ҹәнуби Кореја вә Јапонијаны мүдафиә атмәјә даир өһдәлијини бир даһа вурғулајыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*