?>

Овҹи Азәрбајҹанла Иран арасында бирҝә комиссијанын јарадылмасындан данышды

Овҹи Азәрбајҹанла Иран арасында бирҝә комиссијанын јарадылмасындан данышды

Иран Ислам Республикасы Хәзәр дәнизиндә бәзи јатагларын ишләнмәси үчүн Азәрбајҹан Республикасы илә бирҝә комиссија јарадаҹаг.

АБНА24 Хәбәр Верир , бу сөзләри Иранын нефт назири Ҹавад Овҹи журналистләрә ачыгламасында дејиб. О гејд едиб: "Хәзәр дәнизиндәки бәзи јатагларын ишләнилмәси үчүн Азәрбајҹан Республикасы илә бирҝә комиссијанын јарадылмасы һаггында разылыг әлдә етмишик."

Иран нефт назиринин сөзләринә ҝөрә, енержи дашыјыҹыларынын бирҝә ишләнмәси, һасилаты вә ихраҹы һәр ики дөвләтин марагларына ҹаваб верир. Иран вә Азәрбајҹан ширкәтләринин бу саһәдә бөјүк тәҹрүбәси вар. Һәр ики өлкәнин нефт вә газла зәнҝин олмасы әмәкдашлыг әлагәләринин инкишафыны шәртләндирир. Иран јахын гоншулары илә әлагәләри инкишаф етдирмәкдә мараглыдыр.

"Азәрбајҹан да Иранын јахын гоншусу вә дост дөвләтдир. Һәр ики өлкәнин бөјүк потенсиалы вар вә бу потенсиалдан истифадә етмәк зәруридир", - дејә о әлавә едиб.

Енержи дашыјыҹыларынын бирҝә ишләнмәси, һасилаты вә ихраҹы һәр ики дөвләтин марагларына ҹаваб верир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*