?>
Кәрамәт Онҝүнлүјү Мүнасибәти илә

Ниҝеријанын пајтахты Абуҹа шәһәриндә Имам Рзанын (ә) виладәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә бајрам кечирилиб – Фото

Ниҝерија Ислам Мәркәзинин тәшәббүсү илә кечирилән мәрасим илк өнҹә Гуран Кәримин тилавәт олунуб. Даһа сонра Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәддаһлары Имам Рзанын вә диҝәр Мәсумларын шәнинә тәрифләр сөјләјибләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын пајтахты Абуҹа шәһәриндә 8-ҹи Имам һәзрәт Әли ибн Муса Казымын (әлејһимә сәлам) виладәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә шәнлик мәрасими кечирилиб.

Ниҝерија Ислам Мәркәзинин тәшәббүсү илә кечирилән мәрасим илк өнҹә Гуран Кәримин тилавәт олунуб. Даһа сонра Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәддаһлары Имам Рзанын вә диҝәр Мәсумларын шәнинә тәрифләр сөјләјибләр.

Билдирәк ки, мәрасимдә гадын вә кишиләр илә јанашы онларла ушаг, ҹаван вә јенијетмәләр дә, јахындан иштирак етмишдир.

Гејд едәк ки, Кәрамәт Онҝүнлүјү Әһли Бејт (ә) достларынын шәнлик ҝүнләри сајылыр. Бу онҝүнлүк Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) сәккизинҹи нуру һәзрәт Имам Рзанын (әлејһи сәлам) әзиз баҹысы ханым Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мөвлуд ҝүнүндән јәни 1 Зил Гәдә ајындан Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мөвлуд ҝүнүнә 11 Зил Гәдә ајына кими давам едир.

  

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*