?>

Нетанјаһуја гаршы аксијалар давам едир

Нетанјаһуја гаршы аксијалар давам едир

БМТ сөзчүсүнүн мүавини Американын Ирана гаршы тәтик механизминин фәаллашмасы иддиасыны ҝери ҝөтүрмәк үзрә мәктубуну алгышлајараг, дејиб: Бүтүн тәрәфләрдән истәјирик ки, нүвә анлашмасынын иҹрасы вә ҝүҹләндирилмәси истигамәтиндә аддым атсынлар.

АБНА24 Хәбәр Верир, Фәрһан Һәгг өз мәтбуат конфрансында, баш вермиш дәјишиклији алгышлајараг, сөјләјиб: Үмид едирик ки, гаршыдакы ҝүнләр вә һәфтәләрдә атылаҹаг һәр һансы аддым Әһатәли Бирҝә Әмәлијјат Планынын там шәкилдә иҹрасы вә ҝүҹләндирилмәси үчүн олаҹаг. БМТ сөзчүсүнүн мүавини сонра дејиб: Бир даһа бүтүн тәрәфләрдән истәјирик ки, бу мүһүм дипломатик наилијјәти ҝүҹләндириб, мөһкәмләндирәҹәк аддымлар атсынлар. Һәгг әксәр иранлы дипломатларын мәһдудијјәтләринин ләғви барәдә исә белә дејиб: Бу, дипломатларын лазым олан фәалијјәтләрини даһа асан вә даһа конструктив шәкилдә ҝөрә билмәләри үчүн јахшы бир һадисәдир. БМТ сөзчүсүнүн мүавини сонра сөјләјиб: Иранын Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентликлә әмәкдашлығыны давам етдирәҹәјини ҝөзләјирик. Америка ҹүмә ҝүнү сәһәр Доналд Трамп һөкумәтинин БМТ-нин Ирана гаршы санксијаларынын гајтарылмасы үзрә аддымыны ҝери ҝөтүрмәкдән әлавә, Иран дипломатларынын ҝедиш-ҝәлиш мәһдудијјәтләрини дә азалдыбдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!