?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр!

Намаз үстүндә шәһид олан Мајорумуз – Фото

1975-ҹи ил ијулун 16-да Губадлы шәһәриндә анадан олан Елчин Алыјев нојабрын 9-да Шуша дөјүшләри заманы Намаз гыларкән шәһид олуб. ЫЫ Фәхри Хијабанда дәфн олунуб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Ордусунун еһтијатда олан артиллеријачы мајору Елчин Алыјев 2020-ҹи ил сентјабрын 27-дә Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән Ермәнистан ишғалы алтында олан әразиләрин азад едилмәси үчүн башланан Вәтән мүһарибәсинә көнүллү ҝедәрәк, Шушанын азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләрдә савашыб.

1975-ҹи ил ијулун 16-да Губадлы шәһәриндә анадан олан Елчин Алыјев нојабрын 9-да Шуша дөјүшләри заманы Намаз гыларкән шәһид олуб. II Фәхри Хијабанда дәфн олунуб.

Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнүн тәмин едилмәси уғрунда дөјүш әмәлијјатларына гатылан вә һәрби һиссә гаршысында гојулмуш тапшырыгларын иҹрасы заманы вәзифә борҹуну шәрәфлә јеринә јетирдији үчүн Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин 15.12.2020-ҹи ил тарихли Сәрәнҹамына әсасән Елчин Алыјев өлүмүндән сонра "Вәтән уғрунда" медалы илә тәлтиф едилди.

Елчин Алыјев һәмчинин III дәрәҹәли “Гүсусрсуз хидмәтә ҝөрә” медал, II дәрәҹәли “Гүсурсуз хидмәтә ҝөрә” медал, “Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләрин 90 иллији” јубилеј медалы, “Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләрин 95 иллији” јубилеј медалы və Азәрбајҹанын Губадлы рајонунун ишғалдан азад едилмәси уғрунда апарылан дөјүш әмәлијјатларына гатылараг шәхси иҝидлији вә шүҹаәти нүмајиш етдирдијинә ҝөрә Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин 29.12.2020-ҹи ил тарихли Сәрәнҹамына әсасән өлүмүндән сонра "Губадлынын азад олунмасына ҝөрә" медалы илә тәлтиф едилди.

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!