?>

Кремл: "АБШ демократија сөзүнү өзәлләшдирмәјә чалышыр"

Кремл:

Русија президентинин мәтбуат катиби Дмитри Песков дејиб: "Кремл АБШ-ын “Демократија саммити” кечирмәк гәрарына гаршыдыр вә буну АБШ тәрәфиндән демократијаны өзәлләшдирмә ҹәһди кими дәјәрләндирир".

АБНА24 Хәбәр Верир, Песков чәршәнбә ҝүнү журналистләрә ачыгламасында дејиб: "АБШ рәсмиләринин бәзи өлкәләри, о ҹүмләдән Русија вә Чини Демократија Саммитинә дәвәт етмәмәк гәрары ајрыҹы хәттләр јаратмаг вә "демократијаны" өзәлләшдирмәк ҹәһдидир".

Песков гејд едиб ки, Москва АБШ-ын "Демократија саммити" кечирмәк планларына мәнфи јанашыр вә буну јени бөлүҹү хәттләр јаратмаг ҹәһди кими гијмәтләндирир. Бунун дүнјадакы иҹтимаи руһла һеч бир әлагәси јохдур".

Кремлин мәтбуат катиби вурғулајыб: "Бирләшмиш Штатлар башга өлкәләрә демократијанын нә олдуғу илә бағлы өз фикрини тәлгин едир вә бу сөзү өзәлләшдирмәјә чалышыр. Онларын фикринҹә, демократија јалныз Вашингтонун анлајышына ујғун ҝәлән шејдир. Ајдындыр ки, бу белә ола билмәз вә олмамалыдыр".

Дүнән ахшам Ағ Евин интернет сајты АБШ һакимијјәтинин декабрда кечириләҹәк Демократија Саммитинә дәвәт етдији өлкәләрин сијаһысыны дәрҹ едиб. Сијаһыда 110 өлкә вар. Амма онларын арасында хүсусилә Русија, Чин вә Түркијә јохдур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*