?>
Гәрби Асија Хәбәрләри - Әфганыстан

Кабулда Гурбан Бајрамы Намазында террор акты төрәдән үнсүрләр һәбс едилди

Кабулда Гурбан Бајрамы Намазында террор акты төрәдән үнсүрләр һәбс едилди

Полисин вердији мәлумата ҝөрә, ракетләр итки вермәјиб вә аз мигдарда мадди зијан вуруб. Ракетләр Президент Сарајы, Хариҹи Ишләр Назирлији, Президент мүавинләри бинасы, Әлимәрдан галасы вә чәмәнликдән бир нечә јүз метр мәсафәдә, Голбаһар Мәркәзинин јахынлығындакы биринҹи вә икинҹи бөлҝәләрә дәјмишдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Әфганыстан Дахили Ишләр Назирлији бәјанат јајараг, хүсуси полис гүввәләринин Гурбан Бајрамы намазына едилән ракет һүҹумунун тәшкилатчысы да дахил олмагла дөрд нәфәри һәбс етдијини ачыглаыб.

Дахили Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Мирваис Станекзаи өтән ҝүн 23 ијул Базар ҝүнү ачыглама верәрәк дејиб:  “Сөзү ҝедән террор һүҹуму, Кабилин гәрбиндәки Пагман бөлҝәсиндәки бир сыра диҝәр террор һүҹумларында да иштирак едән бир Талибан командири тәрәфиндән планлашдырылмышдыр.”

О, дејиб: "Кабулун бешинҹи бөлҝәсиндә дөрд нәфәр полис гүввәләри тәрәфиндән һәбс едилиб ки, онларын һамысы Талибан үзвүдүр."

Һадисә Гурбан Бајрамы намазынын телевизија вә Фаҹебоок-да ҹанлы јајымландығы заман баш верди вә илк ракет вурулдугда бир чох дөвләт мәмурунун ачыг шәкилдә шока дүшдүјү мәлум иди.

Әфганыстан Дахили Ишләр Назирлији ракетләрин Ҹоролла автомобилиндән атылдығыны ачыглајыб.

Полисин вердији мәлумата ҝөрә, ракетләр итки вермәјиб вә аз мигдарда мадди зијан вуруб. Ракетләр Президент Сарајы, Хариҹи Ишләр Назирлији, Президент мүавинләри бинасы, Әлимәрдан галасы вә чәмәнликдән бир нечә јүз метр мәсафәдә, Голбаһар Мәркәзинин јахынлығындакы биринҹи вә икинҹи бөлҝәләрә дәјмишдир.

Гејд едәк ки, һадисәнин мәсулијјәтини гондарма ИШИД адлы террор груплашмасы өз үзәринә ҝөтүрсә дә, лакин Әфганыстан Дахили Ишләр Назирлији һадисәни Талибан-ын үзәринә атды вә Талибан һәлә ҹаваб вермәјиб.

Хатырладаг ки, беш ҝүн әввәл, президент Мәһәммәд Әшрәф Гани илә бирликдә Әфганыстан Президент Сарајында Гурбан Бајрамы намазы гылындыгда, јүксәк сәвијјәли бир Әфган сијаси вә һөкумәт рәсмисинә бир нечә ракет атылмышды.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*