?>

Ишғал олунмуш әразиләр ҝениш мигјаслы кибер һүҹума мәруз галыб; Јүзләрлә һәрбчинин мәлуматы ифша олуб

Ишғал олунмуш әразиләр ҝениш мигјаслы кибер һүҹума мәруз галыб; Јүзләрлә һәрбчинин мәлуматы ифша олуб

Иврит дилиндә дәрҹ едилән бир гәзет сионист режимин ҝениш мигјаслы кибер һүҹума мәруз галдығыны вә бу режимин јүзләрлә һәрбчисинин фәрди мәлуматларыны еһтива едән фајлларын ифша олундуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сионист "Једиот Аһронот" гәзети бу ҝүн бир репортажда јазыб: "Өзүнү "Мусанын Әсасы" адландыран бир груп сионист режим ордусунун "Алфон" дөјүш баталјонунун бүтүн мәлуматларыны өзүндә әкс етдирән фајлы дәрҹ едиб.

Гәзетин јаздығына ҝөрә, дәрҹ едилмиш бәзи фајлларда һәрби бирләшмәләрдә еһтијатда олан һәрбчиләрин фәрди мәлуматлары, онларын һәрби рүтбәләри, електрон почту, телефон нөмрәси вә ев үнваны јер алыб.

Һакерләр бу мәлуматы “Даркнет” вә “Телеҝрам” мүһитләриндә јајыблар.

Сөзү ҝедән груп, һәмчинин өтән базар ертәси Исраил режиминин Мүһарибә Назири Бенни Гантсын шәхси фотоларыны јајымлајыб вә ону изләдикләрини билдирмишди.

Гејд едәк ки, бир мүддәт әввәл дә сионист режимин ән бөјүк хәстәханаларынын сајтлары кибер һүҹумлара мәруз галыб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*