?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Иран Ислам Республикасы

Исфаһанда Зајандеруд чајынын дирчәлиши – Фото Репортаж

Су бәнди ачыландан бәри чај 10 ҝүн бојунҹа ахар вәзијјәтдә олаҹаг. Зајандеруддакы ахан су јалныз Шәрги Исфаһанын бағларыны сувармаг үчүн нәзәрдә тутулмушдур.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Зајандеруд чајындакы су Никуабад су бәндиндән сәрбәст бурахылыб. Вә Исфаһанын гәрбиндән һәрәкәт едәрәк бу шәһәрин тарихи көрпүләриндән кечәриб, Исфаһанын шәргиндәки мәһдуд сајда торпаглара чатыдырылыб. Су, Зајандеруд чајыны јенидән ҹанландырды вә Исфаһан халгыны, хүсусилә дә ҹүтчүләри хошбәхт етди.

Су бәнди ачыландан бәри чај 10 ҝүн бојунҹа ахар вәзијјәтдә олаҹаг. Зајандеруддакы ахан су јалныз Шәрги Исфаһанын бағларыны сувармаг үчүн нәзәрдә тутулмушдур.

Гејд едәк ки, бу ил, Иран Ислам Республикасында ҝөрүнмәмиш гураглыг һөкм сүрүр. Бу сәбәбдән дә Су бәндләриндән еһтијатла истифадә олунур.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*