?>

Ислам Ингилабынын 42 иллији шәнлији

Ингилаб фәҹринин доғмасынын 42-ҹи илдөнүмү илә бир заманда, бүтүн Иранда, Ислам Ингилабынын амалларыны һимајә истигамәтиндә халгын мотосиклет вә автомобил формасында символик јүрүшү кечирилиб.


АБНА24 Хәбәр Верир, Ислам Ингилабы гәләбәсинин 42-ҹи илдөнүмү ҝүнүндә вә коронавирусун буилки јүрүшүн фәргли шәкилдә кечирилмәсинә баис олдуғу бир шәраитдә халг өлкә боју символик мотосиклет вә автомобил һәрәкәти илә ингилабын гәләбәсинин 43-ҹү доғушуну бајрам едиб. Ислами Иранын һәмишә сәһнәдә олан халгы өлкәнин һәр јериндә бу ҝүн елә бир һалда илаһи 22 бәһмән ҝүнүнүн илдөнүмүнү әзиз тутду ки, коронавирусун јајылмасынын гаршысыны алмаг үчүн бир јерә топлашмадан вә сәһијјә протоколларына риајәт етмәклә өлкәнин шәһәр вә кәндләриндә мотосиклет вә автомобил һәрәкәти илә диҝәр бир гәһрәманлыг јаратды. Бу мәрасим ејни вахтда миндән чох шәһәр вә кәнддә кечирилиб вә бүтүн шәһәр вә кәндләрдә һәрәкәтин истигамәти мәсҹидләрдән башланыб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*