?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Иран сәфири вә ҝенераллар Ағдам Мәсҹидиндә намаз гылдылар. Сәфир бурада ҝөрдүјү мәнзәрәдән данышды - Фото

Ағдама сәфәр заманы Иранын Азәрбајҹандакы сәфири Сејид Аббас Мусәви журналистләрә ачыгламасында дејиб: “Чох тәәссүф едирәм ки, бу ҹүр ҹәннәт кими јерләр виран гојулуб, бурада һеч нә галмајыб. Мәһз бу мәнзәрәјә ҝөрә Ағдам “Гафгазын Хросимасы” адландырылыр”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Бакыдакы сәлаһијјәтли сәфири Сејјид Аббас Мусәви, сәфирлијин нүмајәндәләри вә Иран Ислам Республикасынын ҝенераллары Ағдам рајонунда сәфәрдә олублар.

Иран Ислам Республикасынын сәфири, ону мүшаијәт едән һејәт үзвләри вә Иранлы ҝенераллар Ағдамын Ҹүмә Мәсҹидиндә намаз гылыблар.

Ағдама сәфәр заманы Иранын Азәрбајҹандакы сәфири Сејид Аббас Мусәви журналистләрә ачыгламасында дејиб: “Чох тәәссүф едирәм ки, бу ҹүр ҹәннәт кими јерләр виран гојулуб, бурада һеч нә галмајыб. Мәһз бу мәнзәрәјә ҝөрә Ағдам “Гафгазын Хросимасы” адландырылыр”.

Гејд едәк ки, Сәфир ҹәнаб Мусәви билдирибләр ки, Иран Ислам Республикасы гардаш Азәрбајҹан Республикасынын ишғалдан азад олунмуш әразиләриндә гуруҹулуг ишләринә вә мина ахтарышына дәстәк вермәјә там һазырдыр.

Фотолар Репорт”-ааиддир.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*