?>

Иран-Ермәнистан мүнасибәтләринин нормаллашмасына гысганан И. Әлијев Түркијә-Ермәнистан мүнасибәтләринин нормаллашмасынын тәрәфдарыдыр

Иран-Ермәнистан мүнасибәтләринин нормаллашмасына гысганан И. Әлијев Түркијә-Ермәнистан мүнасибәтләринин нормаллашмасынын тәрәфдарыдыр

Кылыч: Түркијә илә Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы үчүн заман вә данышыглар лазымдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, журналистләрә ачыглама верән Түркијә Бөјүк Милләт Мәҹлисинин Хариҹи Әлагәләр Комитәсинин сәдри Акиф Чағатај Кылыч билдириб: “Түркијә илә Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы үчүн заман вә данышыглар лазымдыр.”

О, мајын 3-дә Түркијә вә Ермәнистанын хүсуси нүмајәндәләринин Вјанада ҝөрүшдүјүнү хатырладыб.

“Артыг мүсбәт аддымлар вар, Анкара илә Ирәван арасында чартер рејсләри ачылыб. Мүнасибәтләрин нормаллашмасы үчүн заман вә данышыглар лазымдыр. Түркијә Азәрбајҹанла Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасына тәрәфдар олдуғу кими, Азәрбајҹан да Түркијә илә Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасынын тәрәфдарыдыр”, - о дејиб.

P.S: Гејд едәк ки, Илһам Әлијевин ИИР-Ермәнистан арасында әлагәләрин нормаллашмасына ҝөрә узун илләр ниҝаранчылыглар кечирмәсинин онун вә Түркијә режиминин гысганҹлыгладан олдуғу һеч дә ҝизли дејилди. Садәҹә мүәјјән заман вә вахт лазым иди ки, бу ниҝаранчылыгларын һеч дә милли вә дини зәминдә дејил мәһз ермәниләрә олан севҝидән ирәли ҝәлдији вә мәһз бу севҝидән өтәри дә Иранла Ермәнистан арасында әлагәләрин нормаллашмасына јаранан гысганҹлыг Азәрбајҹан күтләси үчүн мәлум олсун.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*