?>

Иран вә Русија президентләри јахын ҝәләҹәкдә ҝөрүшәҹәкләринә үмид едибләр

Иран вә Русија президентләри јахын ҝәләҹәкдә ҝөрүшәҹәкләринә үмид едибләр

Иран вә Русија президентләри јахын ҝәләҹәкдә ҝөрүшәҹәкләринә үмид едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Бу ҝүн Иран президенти Сејид Ибраһим Рәиси илә телефон әлагәсиндә корона хәстәлијиндән горунмаг мәгсәдилә карантинә ҝетдјини билдирән Русија президенти Владимир Путин ики президентин илк фүрсәтдә ҝөрүшмәси үчүн координасијанын апарылмасыны истәјиб.

Корона илә мүбаризәјә, һәмчинин «Спутник» пејвәндинин бирҝә истеһсалы саһәсиндә Москва-Теһран әмәкдашлыгларына тохунан Русија президенти бу һәмкарлыгларын давам етмәсинә тәкид едиб.

Иран Ислам Республикасынын президенти дә бу телефон сөһбәтиндә Владимир Путинә дејибдир ки, гаршылыглы әмәкдашлыгларын бүтүн ҹәһәтләрдә ҝенишләндирилиб, дәринләшдирилмәси Иран тәрәфиндән изләниләҹәк.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*