?>

Иран ваксини инсан үзәриндә 2-ҹи сынаг етапына дахил олмаға һазырлашыр

Иран ваксини инсан үзәриндә 2-ҹи сынаг етапына дахил олмаға һазырлашыр

«Ково Иран Бәрәкәт» адлы Иран коронавирус пејвәнди үзрә тәдгигат групу бу ваксинин инсан үзәриндә 2-ҹи сынаг етапына дахил олмаға там шәкилдә һазыр олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, «Ково Иран Бәрәкәт» пејвәнди үзрә клиники сынаг ишинә нәзарәтчи мүтәхәссис Мину Моһрәз бу ҝүн билдириб ки, гејд олунан ваксинин сынаг нәтиҹәләри олдугҹа јүксәк олуб. О, дејиб: Инјексијаларын битмәсиндән вә нәтиҹәләрин тәгдим едилмәсиндән сонра еһтимал үзрә ҝәлән һәфтә нөвбәти етапа дахил олараг, пејвәндин тәсир ҝүҹүнү арашдыраҹағыг. Моһрәз сонра сөјләјиб: Бүтүн санксијалара рәғмән, ваксинин дүзәлдилмәси үзрә инфраструктурлар дүзәлдилди вә ваксин истеһсал олунду вә һазырда бу мәҹмуә бу имканлары јарадыбдыр. Һәзрәт Имам Хомејни(р.ә)-ин фәрманын иҹрасы үзрә комитәнин коронавирус пејвәндинин истеһсалы групунун мәсул шәхси дә дејиб: Тәдгигат мәрһәләләриндә вә инсан үзәриндә сынағын биринҹи етапындакы уғурлара ҝөрә, јазын сонларынадәк «Ково Иран Бәрәкәт» пејвәндинин он милјон доза истеһсалы имканы јаранаҹаг.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!