?>

Иранын нүмајәндә һејәти Нахчыван коммуникасија дәһлизләриндә олуб

Иранын нүмајәндә һејәти Нахчыван коммуникасија дәһлизләриндә олуб

Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин һејәти Нахчыван коммуникасија дәһлизләриндә олуб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин милли тәһлүкәсизлик вә хариҹи сијасәт комиссијасынын сәдри Мүҹтәба Зоннури вә ону мүшајиәт едән нүмајәндә һејәти ҹүмә ахшамы ҝүнү Нахчыван Мухтар Республикасына бирҝүнлүк сәфәр чәрчивәсиндә Иранын бу бөлҝә илә дәмирјолу әлагәси хәтләринин јерләшдији әразидә олублар. Нахчыванын Ҹулфа шәһәри мәканында кечирилән ҝөрүшдә Нахчыван Мухтар Республикасынын нәглијјат вә дәмирјолу секторларынын мәсул шәхсләри Иранын бу бөлҝә илә, еләҹә дә Нахчыван васитәсилә Азәрбајҹан Республикасы, Ермәнистан, Ҝүрҹүстан, Русија вә Түркијәјә нәглијјат маршрутлары барәдә изаһатлар верибләр. Онлар Иран илә һәртәрәфли мүнасибәтләри ҝенишләндирмәјә вә јүксәлтмәјә һазыр олдугларыны да вурғулајыблар. Бу ҝөрүшдә һәмчинин Дағлыг Гарабағдакы сон мүһарибәнин нәтиҹәләри вә Азәрбајҹан Республикасынын ишғал олунмуш әразиләринин азад едилмәси диггәт мәркәзинә алыныб. Гејд олунуб ки, бу мәсәләнин нәтиҹәләриндән бири, бөлҝәнин даландан чыхмасы вә реҝион өлкәләри арасында коммуникасија хәтләринин нәзәрдән кечирилмәсидир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!