?>

Иранын авиасија сәнајесинин наилијјәтләри Русијанын "Мах" сәрҝисиндә нүмајиш олунаҹаг

Иранын авиасија сәнајесинин наилијјәтләри Русијанын

Иранын Мүдафиә Назирлијинин Авиасија Сәнајеси Тәшкилатынын иҹрачы директору Дејиб: "Иран Ислам Республикасы үчүнҹү илдир ки, Русијанын "Мах" адлы етибарлы бејнәлхалг аерокосмик сәрҝисиндә иштирак едир.

АБНА24 Хәбәр Верир, Әмир Хаҹе Фәрд әлавә едиб: "Русијанын "Мах" сәрҝисиндә Иран истеһсалы олан ән сон мәһсуллары тәгдим едәҹәјик".

О, дејиб: "Бу сәрҝидә, мүдафиә сәнајесинин јол хәритәсинә әсасән, сон 50 илдә истеһсал етдијимиз мәһсулларын инкишафы саһәсиндә иштирак едән Русија вә диҝәр өлкәләрин өзәл вә дөвләт ширкәтләри илә диалог үчүн зәмин јаратмаг нијјәтиндәјик".

Русијанын "Мах-2021" Бејнәлхалг Аерокосмик сәрҝиси Иран Ислам Республикасында 35 елм тәмәлли ширкәтин иштиракы илә сабаһдан етибарын Москвада фәалијјәтә башлајаҹаг.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*