?>

Иранда "Орду Ҝүнү" парадында ракет системләри нүмајиш етдирилиб

Иранда 29 фәрвәрдин "Орду Ҝүнү" мүнасибәти илә кечирилән парадда Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин ән сон ракет системләри нүмајиш етдирилиб.


АБНА24 Хәбәр Верир, бу ҝүн Иранда 29 фәрвәрдин (18 апрел) "Орду Ҝүнү" илә ејни заманда бүтүн өлкәдә бу ҝүнә һәср едилмиш тәдбирләр Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин мүраҹиәтинин гираәтилә башлајыб вә тәдбирдә ракет системләри нүмајиш олунуб. Тәдбир автопарад шәклиндә вә "Вәтән мүдафиәчиләри; Сағламлыг көмәкчиләри" девизи алтында кечирилир. Парадда јерли Сәјјад 3 вә 4 ракет системләри, Тәласһ ракетләри, С-300 вә С-200 стратежи ракетләри вә Мерсад ракет системләри нүмајиш олунуб. Сәһијјә протоколларына ујғун тәшкил едилән мәрасимдә рәсми гурумларын нүмајәндәләри, о ҹүмләдән Иран Ордусунун баш команданы ҝенерал-мајор Сејјид Әбдүррәһим Мусәви иштирак едир. Иран Ислам Республикасы Ордусунун һәрби бирләшмәләринин парады кечирилмәкдәдир вә кечән ил олдуғу кими бу ил дә коронавирус пандемијасы сәбәбиндән бу мәрасим өлкәнин гарнизонларында кечирилир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*