?>
Тән Парәсиндән Ајрылмыш Бир Һиссәнин Әһвалаты

Иранда "Азәрбајҹан Республикасынын Шиә Гадынлары" китабы нәшр олунду

Иранда

Һаҹәр Нәшријјат Мәркәзи “Азәрбајҹан Республикасынын Шиә Гадынлары” адлы китабы нәшр етди вә сатыша чыхартды.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, “Азәрбајҹан Республикасы Шиә Гадынлары” адлы китаб, ханымлара мәхсус Елми Һөвзәнин Идарәетмә Мәркәзинә бағлы Һаҹәр Нәшријјат Мәркәзи тәрәфиндән нәшр едилмишдир.

Ҝүлүстан вә Түркмәнчај мүгавиләләринин имзаланмасы бир милләти әсир етди вә Азәрбајҹан халгынын диндарлығына вә азадлығына ҹидди зијан вурду. Зәрәрин ән чоху бу өлкәнин һәјалы вә абырлы гадынларына вә гызларына дәјди.

Ханым "Нәрҹис Хатун Мәһәммәди" нин гәләмә алдығы "Азәрбајҹан Республикасынын Шиә Гадынлары" адлы китабы, Азәрбајҹандакы шиә гадынларын вәзијјәтини чох ајдын ҝөстәрир.

Биринҹи фәсилдә бу китаб чар дөврүндә гадынларын вәзијјәтиндән бәһс едир, икинҹи фәсилдә һазыркы дөврдә гадынларын вәзијјәтини, үчүнҹү фәсилдә исә бу өлкәдәки мөвҹуд вәзијјәти тәһлил едәрәк, бу өлкәдәки шиә гадынларын ҝәләҹәјини тәсвир едир.

Мараглананлар бу 140 сәһифәлик китабы Һаҹәр Нәшријјат Мәркәзи мағазасындан 20% ендиримлә 31.200 түмәнә ала биләрләр.

.........................

Хәбәрин Сону / 167

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*