?>

Ирагда 2000-дән чох сечки мәнтәгәсинин сәсләри јенидән һесабланыр

Ирагда 2000-дән чох сечки мәнтәгәсинин сәсләри јенидән һесабланыр

Ирагдакы Мүстәгил Јүксәк Сечки Комиссијасы 2 миндән чох сечки мәнтәгәсиндә сәсләрин јенидән һесабланаҹағындан хәбәр вериб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ираг Мүстәгил Јүксәк Сечки Комиссијасы елан едиб ки, бу өлкәдә кечирилән сон парламент сечкиләринин нәтиҹәләринә етиразлардан сонра 2 миндән чох сечки мәнтәгәсиндә сәсләр јенидән әл илә һесабланаҹаг.

Ираг Мүстәгил Јүксәк Сечки Комиссијасынын бәјанатында дејилир: "Бу комиссарлыг, сечки илә бағлы верилән әризәләрин бахылмасына вә онунла әлагәдар бүтүн мәсәләләрә базар ертәси ҝүнүндән етибарән башлајыб вә бу саһәдә лазыми тәдбирләр ҝөрүлүб".

Ираг Мүстәгил Јүксәк Сечки Комиссијасы, һәмчинин әлавә едиб: "Нејнәва вилајәтиндә сәсләрин јенидән сајылмасы бу ҝүн сәһәр саат 8:00-дан ахшам саат 17:00-дәк һәјата кечириләҹәк вә ондан сонра Бабил вилајәтинин сәсләри ҹүмә ахшамы ҝүнү јенидән һесабланаҹаг, Бағдадда исә сәсләр ҹүмә ҝүнү јенидән сајылаҹаг".

Октјабрын 10-да кечирилән парламент сечкиләринин нәтиҹәләри ачыгландыгдан сонра бир сыра сијаси партијалар вә коалисијалар сечкинин нәтиҹәләринә етираз едибләр.

Ирагын бәзи шәһәрләри, о ҹүмәләдән Бағдад сечки нәтиҹәләринә етираз едән чохсајлы етираз аксијаларынын шаһиди олуб. Етиразчылар өлкәдәки бүтүн сечки мәнтәгәләриндә бүллетенләрин әл илә јенидән сајылмасыны тәләб едибләр, онлар сечкиләрин сахталашдырырлдығыны вә сәсләрин оғурландығыны иддиа едибләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*