?>
Шәрги Асија Хәбәрләри - Индонезија

Индонезијанын ән чох ахтарылан ИШИД террорчусунун ҹәсәди мешәдән полис хәстәханасына апарылды – Фото

Индонезија полиси хәбәри тәсдигләјән бир бәјанат јајараг билдириб: “Индонезијанын ән чох ахтарылан мүҹаһидләри вә Шәрги Индонезија Мүҹаһидләри Шәбәкәсинин рәһбәри Әли Калура, групун диҝәр үзвү Ҹака Рамазанла бирликдә шәнбә ҝүнү Салбер адасынын ҹәнҝәлликләриндә өлдүрүлдү. Һәр ики шәхсин ҹәсәди әлавә арашдырмалар үчүн полис хәстәханасына апарылыб.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, ИШИД тәкфирчи групу илә әлагәли бир Индонезија екстремист групунун командири тәһлүкәсизлик гүввәләри илә гаршыдурма заманы өлдүрүлдү. Бу барәдә Индонезија полиси мәлумат јајыб.

Индонезија полиси хәбәри тәсдигләјән бир бәјанат јајараг билдириб: “Индонезијанын ән чох ахтарылан мүҹаһидләри вә Шәрги Индонезија Мүҹаһидләри Шәбәкәсинин рәһбәри Әли Калура, групун диҝәр үзвү Ҹака Рамазанла бирликдә шәнбә ҝүнү Салбер адасынын ҹәнҝәлликләриндә өлдүрүлдү.Һәр ики шәхсин ҹәсәди әлавә арашдырмалар үчүн полис хәстәханасына апарылыб.”

Ејни групун даһа 4 үзвүнү тапмаг үчүн Полис әмәлијјаты давам едир.

Полислә террорчулар арасында силаһлы гаршыдурмалар, ејни шәбәкәнин диҝәр ики үзвүнүн өлдүрүлмәсиндән ики ај сонра, шәнбә ҝүнү баш вериб. Дөрд нәфәр дә Сулавези әјаләтинин Париҝи Мутанҝ бөлҝәсиндә тәһлүкәсизлик гүввәләри тәрәфиндән ҝүлләләниб.

Гејд едәк ки, “Шәрги Индонезија Мүҹаһидләри”, ИШИД -ә бејәт едән өлкәдәки онларла силаһлы террор шәбәкәсиндән биридир.

 

 

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*