?>

Ингилаб Рәһбәри: Хузистанын проблемләрини һәлл един

Ингилаб Рәһбәри: Хузистанын проблемләрини һәлл един

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри мәсул шәхсләрин Иранын ҹәнуб-гәрбиндә јерләшән Хузистан вилајәтинин проблемләрини һәлл етмәләрини истәјибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи вурғулајыблар ки; Хузистанын проблемләрини һәлл етмәк мәсул шәхсләрин вәзифәсидир вә әҝәр бир кәс халгын фикриндә оларса, Хузистанын чәтин проблемләри гаршысында раһат гала билмәз вә халгын фикриндә олмаг, һөкумәтләрин гәти, тәҹили вә һәмишәлик вәзифәсидир.

Ҹари илдәки гураглыг вә һәддән артыг истиләр Хузистан вилајәтини проблемләр, о сырадан су чатышмазлығы илә үзләшдирибдир.

Белә бир һалда, бүтүн дөвләт вә халг органларынын сәјләри вә Карун су бәндинин чыхышларынын ачылмасы илә су чатышмазлығы проблеми арадан галдырылмагдадыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*