?>

Ингилаб Рәһбәринин тәбрик мүраҹиәти

Ингилаб Рәһбәринин тәбрик мүраҹиәти

Иран Ислам Республикасы Ордусунун Дәниз Гошунларынын 75-ҹи ескадрасынын Атлантик океанында дәнизчиликдән ҝери дөнмәсиндән сонра Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри бир мүраҹиәтдә бу бөјүк тапшырыгдан гүдрәт вә иззәтлә гајыдышы тәбрик едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Һәзрәт Ајәтуллаһүл-узма Хаменеинин Иран Ислам Республикасы Ордусунун баш команданы ҝенерал-мајор Мусәвијә бәјан едилән мүраҹиәтинин мәтни беләдир: Өлкәнин дәнизчилик тарихиндә илк дәфә олараг һәјата кечирилән Иран Ислам Республикасы Ордусунун Дәниз Гошунларынын 75-ҹи ескадрасынын Атлантик океаны бојунҹа бөјүк дәнизчилик тапшырығындан гүдрәт вә иззәтлә ҝери дөнмәсини тәбрик едирәм.

Мүраҹиәтдә дејилир ки; бу ҝүн әлһәмдүлиллаһ, Иран Ислам Республикасы Ордусу өзүнүн јорулмаз, гејрәтли вә аҝаһ ишчиләри илә сәһнәдә вә әзәмәтли Ислам Ингилабынын јүксәк һәдәфләри истигамәтиндә мүбаризәјә һазырдыр.

Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин Али Баш Команданы бу мүраҹиәтдә вурғулајыблар ки; бу габилијјәтләри горујун вә јүксәлдин. Мәним тәшәккүр вә миннәтдарлығымы ескадранын командири, мәсул шәхсләри вә әзиз ишчиләринин һәр биринә чатдырын.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*