?>
Һүсејнчиләр Јурду Гарабағы Һүсејнчиләр Азад Етди!

Имам Һүсејнә (ә) охунан мәрсијәләр Гарабағын Азад едилмәсиндә Ордумуза бөјүк руһ јүксәклији верирди- Видео

Әсҝәрләримиз дөјүш мејданларында Ләббејкә ја Һүсејн! Демәкләри илә јанашы казармаларда, истираһәт үчүн гурулан чадырларда вә сәнҝәрләрдә дә Имам Һүсејнә мәрсијә дејиб синә вурурлар.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Ордусунун бир чох әсҝәрләри Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә бөјүк рәшадәтликләр ҝөстәрәрәк “Ҹәсур Әсҝәр” ордени илә тәлтиф олунублар.

Бунун әсас сәбәбләриндән бири исә, мәһз Азәрбајҹан Халгынын Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) олан мәһәббәти вә бағлылығыдыр.

Сосиал шәбәкәләрдә пајлашылан видеоларда да ајдын ҝөрүнүр ки, Азәрбајҹан Республикасынын иҝид әсҝәр вә забитләринин әсас руһ јүксәклији онларын Әһли-Бејтә (әлејһимус-сәлам) олан бағлылыгларындадыр. Әсҝәрләримиз дөјүш мејданларында Ләббејкә ја Һүсејн! Демәкләри илә јанашы казармаларда, истираһәт үчүн гурулан чадырларда вә сәнҝәрләрдә дә Имам Һүсејнә мәрсијә дејиб синә вурурлар.


Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!