?>

Имам Хомејнинин вәфатынын илдөнүмү мүнасибәтилә виртуал фото сәрҝи - Фото

Имам Хомејнинин вәфатынын илдөнүмү мүнасибәтилә виртуал фото сәрҝи - Фото

Бүтүн азадә инсанлардан вә хүсусән дә Имам Хомејни һәзрәтләринә сипатијасы оланлардан хаһиш олунур ки, ашағыда гејд олунан линкә дахил олараг сәрҝинин мәһсулларындан истифадә етсинләр вә ејни заманда Исламын тәблиғи үчүн линки сосиал шәбәкәләрдә пајлашсынлар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ислам Мәдәнијјәти вә Коммуникасија Тәшкилатынын Бејнәлхалг Тәблиғат Идарәсинин експертләринин сәји илә Иран Ислам Ингилабынын бөјүк мемары Имам Хомејни һәзрәтләринин вәфатынын илдөнүмүнә һәср олунмуш хүсуси фотосәрҝи коллексијасы һазырланмыш, дизајн едилмиш, Ислам Ҝлори виртуал мүһитиндә тәшкил едилмиш вә истеһсал олунмушдур.

Бүтүн азадә инсанлардан вә хүсусән дә Имам Хомејни һәзрәтләринә сипатијасы оланлардан хаһиш олунур ки, ашағыда гејд олунан линкә дахил олараг сәрҝинин мәһсулларындан истифадә етсинләр вә ејни заманда Исламын тәблиғи үчүн линки сосиал шәбәкәләрдә пајлашсынлар.

Имам Хомејнинин вәфатынын илдөнүмүнә һәср олунмуш хүсуси фото сәрҝинин бирбаша үнваны: https://islamglory.com/Gallery-14th-of-khordad

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*