?>

Зәнҝәнә: "Нефт мәһсулларынын ихраҹы 4 дәфә артыбдыр"

Зәнҝәнә:

Иранын нефт назири сон једди илдә нефт мәһсулларынын ихраҹынын 4 дәфә артдығыны билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Бижән Зәнҝәнә нефт мәһсулларынын өтүрүлмәси үчүн инша едилән 1000 километирлик бору кәмәринин истифадәјә верилмәси мәрасиминдә дејиб: "Бу бору кәмәри тамамилә Иран конструксијасыдыр вә фәхрлә демәк олар ки, Ҝоре-Ҹаск бору кәмәри ән иранлы лајиһәдир вә онун бүтүн тәҹһизатлары јерли истеһсалдыр". Зәнҝәнә әлавә едиб: "Сәјимиз Ҝоре-Ҹаск лајиһәсинин јахын бир ајадәк гајнаг вә бору чәкилиши ишләрини тамамламагдыр". Иранын нефт назири дејиб:"Өлкәдәки нефт вә нефт мәһсулларынын бору кәмәрләри шәбәкәси 13 мин километр узунлуғу илә өлкә дахилиндә тәләб олунан нефт мәһсулларынын тәдарүкүндә хүсуси әһәмијјәтә маликдир". Зәнҝәнә әлавә едиб: "Бору кәмәрләри мајеләрин өтүрүлмәси үчүн ән уҹуз јолудур вә онларын иншасы үчүн өлкәнин технолоҝијасы хејли инкишаф едибдир". О, әлавә едиб: "Бу бору кәмәринин иншасы илә нефт вә нефт мәһсуллары дашыјан минләрлә танкер ләғв едиләҹәк вә гачагмалчылығын гаршысы алынаҹаг". Ҝоре-Ҹаск бору кәмәри Иранын шимал бөлҝәсинә нефт мәһсуллары тәдарүк етмәк мәгсәдилә Теһрандан Тәбриз, Мазандаран, Ҝилан вә үч Хорасан вилајәтинә чәкилибдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!