Ислам вә Елм

Иранлы диндар мүһәндисләр “Lamborghini Murcielago” моделин ејнисини истеһсал етди – Видео

Иранлы мүһәндисләрин истеһсал етдији јени автомобил автомобил дүнја ҝүндәмини зәбт етди.

Иран Исыам Республикасынын космик саһәсиндәки налијјәтләри, НАНО технолоҝија, Атом енержиси вә ән јени елм олан Кувантом елминин әлдә едмәси буна ачыг ајдын сүбутдур. Инди дә иранлы диндарлар дүнја мәтбуатынын ҝүндәминә дүшән проектини, “Ламборҝһини Мурҹиелаҝо” моделинин ејнисини һазырлајыблар.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 1979-ҹу илдә Имам Хомејнинин баштлатдығы Ислам Ингилабы гәләбә газандыгдан сонра авропанын јүз илләрҹә дүнјаја једиздирдији "Дин әфјундур!", "Дин ҝерилик әламәтидир!", "Дин сијасәтдән ајрыдыр!" кими мангурт шүарларын чүрүклүјү артыг ҝүн-ҝүндән исбата јетмәјә башлады. Иран Исыам Республикасынын космик саһәсиндәки налијјәтләри, НАНО технолоҝија, Атом енержиси вә ән јени елм олан Кувантом елминин әлдә едмәси буна ачыг ајдын сүбутдур. Инди дә иранлы диндарлар дүнја мәтбуатынын ҝүндәминә дүшән проектини, “Lamborghini Murcielago” моделинин ејнисини һазырлајыблар.

Артыг истеһсал едилмәјән “Lamborghini Murcielago” иранлы мүһәндисләр тәрәфиндән ејниси истеһсал едиләрәк мүштәриләрә тәгдим едилиб. Истеһсал Тәбриз шәһәриндә баш тутуб. Истеһсалдан әввәл италјанларын иҹазәси алыныб.

Моделин бүтүн һиссәләри, механик вә мүһәррик системи орижиналына ҝөрә истеһсал едилиб. Лајиһә рәһбәри Мәсуд Моради билдириб ки, мәгсәд Иранын јерли автомобил саһәсиндә супер идман вә лүкс автомобилләр истеһсал едә билмәк үчүн тәҹрүбә газанмагдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib