?>

Гәрибабади: "АЕБА-ја нәзарәт сазышындән кәнар әлчатанлыг имканы верилмәјәҹәк"

Гәрибабади:

Иранын Вјанада јерләшән Бејнәлхалг Тәшкилатлардакы сәфири вә даими нүмајәндәси гејд едиб ки, һеч бир узатма вә ја тәхирә салма олмајаҹаг вә Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик АЕБА-ја нәзарәт сазишиндән артыг һеч бир әлчатанлыг иҹазәси верилмәјәҹәк".

АБНА24 Хәбәр Верир, Казим Гәрибабади АЕБА-нын баш директору Рафаел Гроссинин Иран рәсмиләри илә данышыглары барәдә дејиб: "Иран вә МАГАТЕ Әлавә Протоколун иҹрасынын вә нүвә анлашмасы чәрчивәсиндәки ҝиришләрин тамамилә дајандырылмасы вә Иранын тәкҹә нәзарәт сазиши чәрчивәсиндәки өһдәликләрини јеринә јетирмәси барәдә разылыға ҝәлибләр". Беләликлә Мәҹлисин гәрарына әсасән, МАГАТЕ-јә нәзарәт сазышындән кәнар әлчатанлыг иҹазәси верилмәјәҹәк вә һеч бир јохлама апарылмајаҹаг. Иранын Вјанада јерләшән Бејнәлхалг Тәшкилатлардакы сәфири вә даими нүмајәндәси гејд едиб ки, факт арашдырыҹы вә зәрури нәзарәт миссијасынын давам етдирилмәсиндән мәгсәд будур ки, үч ај мүддәтинә бәзи фәалијјәтләрин вә нәзарәт тәҹһизатларынын мәлуматы Иран тәрәфиндән гејдә алыныб сахланылаҹаг. О, әлавә едиб: "3 ај әрзиндә санксијалар тамамилә ләғв едиләрсә, Иран бу мәлуматы МАГАТЕ-јә тәгдим едәҹәк, әкс һалда мәлуматлар һәмишәлик силинәҹәкдир".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!