?>

Гәрбин Русијаја гаршы ваһид ҹәбһәси дағылыр

Гәрбин Русијаја гаршы ваһид ҹәбһәси дағылыр

АБШ вә Авропанын Русијаја гаршы ваһид ҹәбһәси јанаҹаг бөһраны вә јүксәк газ гијмәтләри сәбәбиндән дағылыр.

АБНА24 Хәбәр Верир , бу барәдә "Волл Стрит журнал"ынын мәгаләсиндә билдирилиб.

Мәгаләдә дејилир ки, чәршәнбә ахшамы глобал енержи базарына зәрбә вуран ики һадисә баш вериб. Әввәлҹә Америка ширкәти “Фреепорт ЛНҜ” заводунда партлајыш олуб. Бунунла АБШ маје газ ихраҹынын һәҹмини 18 фаиз азалдаҹаг ки, бу да Авропанын даһа аз јанаҹаг алмасы демәкдир.

Гејд олунуб ки, проблем Русијанын “Газпром” ширкәти тәрәфиндән “Шимал ахыны”нда турбинләрин бир һиссәсинин бағланмасы илә даһа да кәскинләшиб, нәтиҹәдә ҝүндәлик Авропа Бирлијинә тәдарүк һәҹми 167-дән 67 милјон кубметрә дүшүб:

“Бу һадисәләрин һәр икиси Авропа Иттифагында газын гијмәтинин мин кубметр үчүн 1300 доллара гәдәр кәскин артмасына сәбәб олуб".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*