?>
Дүнјада Имам Һүсејнин (ә) вә Өвладларынын Әзадарлығы – Иран Ислам Республикасы

Гумда һәзрәти Ругәјјәнин (ә) шәһадәт ҝеҹәси ән бөјүк сүфрә ачылаҹаг

Гумда һәзрәти Ругәјјәнин (ә) шәһадәт ҝеҹәси ән бөјүк сүфрә ачылаҹаг

Һәзрәти Ругәјјәнин (әлејһа сәлам) шәһадәт ҝеҹәси илә ејни вахтда Һәзрәти Ругәјјәнин ән бөјүк сүфрәси Мәсумәји Гумда ачылаҹагдыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Һәзрәт Әбу Абдуллаһ Әл-Һүсејнин үч јашлы гызы һәзрәти Ругәјјәнин (әлејһа сәлам) шәһадәт ҝеҹәси Гумда ән бөјүк сүфрә ачылаҹагдыр.

Әввәлки илләрдә олдуғу кими, бу мәрасим бу ҝеҹә Мәғриб вә Иша намазларындан сонра Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам) мәсҹидинин гаршысындакы Астана мејданында 3-7 јаш арасы гызларын иштиракы илә кечириләҹәкдир.

Бу сәхавәтли сүфрә онунҹу илдир ачылыр вә садә јемәкләрин пајланмасы бу мәрасимин бир һиссәсидир.

Гејд едәк ки, Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) мәддаһларынын чыхышлары вә тәрифләри дә бу мәнәви мәрасимин програмлары арасындадыр.

 

………………….

Хәбәрин сону / 218

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*