?>

Гроссинин Ирана сәфәриндә мәгсәд

Гроссинин Ирана сәфәриндә мәгсәд

Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик бир бәјанатда бу аҝентлијин баш директорунун Теһрана сәфәри вә Иранын јүксәк вәзифәли рәсмиләрилә ҝөрүшләрини тәсдиг едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Аҝентлик билдириб ки, бу сәфәрдә мәгсәд, аҝентлијин һәмин өлкәдәки тәфтишләри барәдә мәшвәрәт апармагдыр. Рафаел Гроссинин Теһрана сәфәринә тохунан Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик билдириб ки, һәмин сәфәрдә мәгсәд, әсас тәфтишләр режиминин давам етмәси үзрә һәлл јолларына наил олмагдыр. Аҝентлик тәсдиг едибдир ки, Рафаел Гросси шәнбә ҝүнү Теһрана сәфәр вә Иранын нүвә анлашмасы алтындакы өһдәликләринин азалдылмасы истигамәтиндә аҝентлик мүфәттишләринин аддымларынын атылма тәрзи саһәсиндә бир разылашманын әлдә олунмасы барәдә мәшвәрәт едәҹәк. Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик һәмчинин Теһранын нүвә анлашмасы алтындакы көнүллү һәрәкәтләринин иҹрасынын дајандырылмасы һагда бир мәктуб алдығыны тәсдиг едиб. Иранын Вјанада јерләшән бејнәлхалг тәшкилатлар јанындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Казем Гәрибабади белә бир мәктубун аҝентлијин баш директоруна ҝөндәрилмәсиндән хәбәр вермишди.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!