?>

Бүтүн Түркијәдә комендант сааты тәтбиг олунуб

Бүтүн Түркијәдә комендант сааты тәтбиг олунуб

Түркијәдә коронавирусун ҝениш шәкилдә јајылмасынын ардынҹа бу өлкә боју комендант сааты тәтбиг олунуб.

АБНА24 Хәбәр Верир, комендант сааты февралын 19-дан 22-дәк нәзәрдә тутулуб. Бу гәрарын гүввәјә минмәси илә, Түркијә әразисиндә тәјин олунмуш ҝүнләрдә ҝедиш-ҝәлиш, саат 21.00-дан сәһәр саат 05.00-дәк гадағандыр. Түркијә дахили ишләр назирлији тәрәфиндән јајылан сәрәнҹама әсасән, бу гајдалар намәлум мүддәтәдәк һәр һәфтәнин ҹүмә, шәнбә вә базар ҝүнләри тәтбиг олунаҹаг. Мағазалар, сатыш мәркәзләри, супермаркетләр, әт дүканлары вә гуру мејвәләр мағазалары сәһәр саат 10-дан ахшам саат 5-ә гәдәр ишләмәјә давам едәҹәкләр. Ресторанлар сәһәр саат 10-дан ҝеҹә јарысынадәк чөлә јемәк вермәк формасында ишләрини давам етдирәҹәкләр. 20-65 јашлар арасында олан инсанлар да еһтијаҹ дујдуглары гида маддәләрини ән јахын мағазадан әлдә едә биләҹәкләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!