?>
Сағламлыг

Бу пејвәнд ЗӘРӘРЛИДИР - ХӘБӘРДАРЛЫГ

Бу пејвәнд ЗӘРӘРЛИДИР - ХӘБӘРДАРЛЫГ

АБШ Гида вә Дәрман Идарәси (ФДА) "Ҝуиллаин-Барре" Синдрому (ҜБС) кими танынан хәстәликлә бағлы 100-ә јахын хәстәни арашдырыб. Нәтиҹәдә гәрара ҝәлиниб ки, "Johnson& Johnson" ваксини сөзүҝедән хәстәлијә тутулмаг бахымындан кичик, лакин мүмкүн риск дашыјыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, "Johnson& Johnson" тәрәфиндән һазырланан COVID-19 пејвәнди надир раст ҝәлинән невроложи хәстәлијә сәбәб ола биләр.

Бу барәдә АБШ Гида вә Дәрман Идарәси (ФДА) хәбәрдарлыг едиб.

Идарә "Ҝуиллаин-Барре" Синдрому (ҜБС) кими танынан хәстәликлә бағлы 100-ә јахын хәстәни арашдырыб. Нәтиҹәдә гәрара ҝәлиниб ки, "Johnson& Johnson"ваксини сөзүҝедән хәстәлијә тутулмаг бахымындан кичик, лакин мүмкүн риск дашыјыр.

"Ҝуиллаин-Барре" Синдромуна индијәдәк 50 јаш вә јухары јашлы кишиләрдә раст ҝәлиндији вә симптомларын ваксинасијадан тәхминән 2 һәфтә сонра ҝөрүлдүјү билдирилиб.

Мүтәхәссисләр "Johnson& Johnson" пејвәнди илә ҜБС арасындакы мүмкүн әлагәни мүзакирә етмәјә давам едәҹәкләрини дејибләр. Лакин пејвәндин һәлә дә тәһлүкәсиз вә еффектли олдуғуну, потенсиал фајдаларынын рискләрдән үстүн олдуғуну гејд едибләр.

"Ҝуиллаин-Барре" Синдрому синир системинә ҝүҹлү тәсир едир. Бу хәстәлик үрәјин дөјүнтү ритминин позулмасына, нәфәсалма чәтинлијинә вә бир чох проблемә сәбәб олур.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*