?>

Брүсселдә Әлијев-Пашинијан ҝөрүшүнә разылыг верилиб

Брүсселдә Әлијев-Пашинијан ҝөрүшүнә разылыг верилиб

Азәрбајҹан Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин Мәтбуат хидмәти КИВ-ин Азәрбајҹан вә Ермәнистан лидерләринин Брүсселдә ҝөзләнилән ҝөрүшү барәдә суалларыны ҹавабландырыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Хариҹи Ишләр Назирлијинин Мәтбуат хидмәти идарәсинин рәиси Лејла Абдуллајеванын ҹавабында дејилир: Азәрбајҹан тәрәфи һәр заман сијаси диалога ачыгдыр вә бу кими тәмаслары мүсбәт гаршылајыр. Бу хүсусда, АИ Шурасынын Президентинин Брүссел Зирвәси чәрчивәсиндә АИ-нин васитәчилији илә ики өлкә лидеринин ҝөрүшүнүн тәшкили тәклифинә Азәрбајҹан тәрәфиндән разылыг верилиб.

ХИН рәсмиси “Брүссел Зирвәсинин вә бу чәрчивәдә кечирилмәси нәзәрдә тутулан ҝөрүшүн әлавә имканлар јарадаҹағыны һесаб едирик”,- дејә билдириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*