?>

БМТ-нин Јәмәнлә бағлы пассив мөвгеји

БМТ-нин Јәмәнлә бағлы пассив мөвгеји

БМТ баш катибинин сөзчүсү Сәудијјә Әрәбистанынын ҹинајәтләри илә бағлы бу тәшкилатын пассив мөвгејини давам етдирәрәк, дејиб: "БМТ Јәмәндәки бүтүн тәрәфләри ҝәрҝинлијин артмасынын гаршысыны алмаг үчүн тәмкинли олмаға чағырыб".

АБНА24 Хәбәр Верир, БМТ Баш катибинин сөзчүсү Стефан Дүжаррик билдириб ки, БМТ-нин Әл-Һүдејдә вилајәтиндәки нүмајәндәләри мүлкиләрин ағыр иткисинә сәбәб олан ҝәрҝинликләрин кәскинләшмәси илә бағлы һәјәҹанвериҹи хәбәрләри диггәтлә изләјирләр.

Дүжаррик гејд едиб ки, БМТ Јәмәндә тоггушан бүтүн тәрәфләри хәбәрдар едир ки, онларын вәзифәси мүлки инсанлары горумаг вә мүнагишәнин ҝенишләнмәсинин гаршысыны алмаг үчүн тәдбирләр ҝөрмәкдир.

Бу сөзләр, тәҹавүзкар сәуд-американ коалисијасынын дүнән Әл-Һүдејдә вилајәтинин ҹәнубунда јерләшән "Һәјс" бөлҝәсиндә јәмәнли мүлки "Маһмуд Абдуллаһ Шәриан"ын евини һәдәф алараг, дәһшәтли ҹинајәт төрәтдији бир вахта тәсадүф едир.

Бу вәһши һүҹумда Шәриан шәһид олду, һамилә олан һәјат јолдашы "Сәмирә Сәид Гаед Салем" исә ағыр јараланды вә онун бәтниндәки көрпә дүнјаја ҝәлмәздән бир нечә ҝүн әввәл фаҹиәви шәкилдә өлдүрүлдү.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*