?>

Блинкен:ӘМТП-ны јенидән бәрпа етмәк кифајәт дејил

Блинкен:ӘМТП-ны јенидән бәрпа етмәк кифајәт дејил

АБШ Дөвләт Катиби, чәршәнбә ахшамы ҝеҹәси Әһатәли Мүштәрәк Тәшәббүс Програмынын јенидән бәрпасынын кифајәт олмадығыны билдирди.

АБНА24 Хәбәр Верир, Антони Блинкен, “Натионал Публиҹ” гәзетинә вердији мүсаһибәсиндә, АБШ-ын ӘМТП-ны ганунсуз олараг биртәрәфли шәкилдә тәрк етмәсинә ишарә етмәдән ,Ираннын нүвә разылашмасына гајытмамасы һалда АБШ-ын да бәнзәр аддым атаҹағыны идди едәрәк, даһа узун вә даһа чәтин бир разылашманын үзәриндә ишләмәли олдуғуну дејиб. АБШ Дөвләт Катиби нүвә разылашмасына гајытманы зәрури, лакин јетәрсиз бир аддым адландырыб вә Иранла јени бир разылашманы тәләб едиб. Иран Һөкумәти, 5 Јанвар 2020 Базар ҝүнү етдији ачыгламада, Иран Ислам Республикасынын Әһатәли Мүштәрәк Тәшәббүс Програмы әсасында үзәринә дүшән өһдәликләринин азалдылмасыны елан етди. ӘМТП-нын 26 вә 36-ҹы маддәләринә ҝөрә, гаршы тәрәф өһдәликләринә әмәл етмәдикдә, Иран өз өһдәликләрини тамамилә вә ја гисмән дајандырмаг һүгугуна маликдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!