?>

Бајден: Иранын нүвә програмы һагда анлашмаја һазырыг

Бајден: Иранын нүвә програмы һагда анлашмаја һазырыг

Бу ҝүн тәһлүкәсизлик проблемләринин фәргли олдуғуну билдирән АБШ президенти нүвә анлашмасына гајыдыш үзрә реал бир һәлл јолу тәгдим етмәдән 5+1 групундан данышыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ҹо Бајден виртуал формада иштирак етдији Мүнһен тәһлүкәсизлик конфрансында Американын Иранын нүвә програмы һагда 5+1 групу илә бир даһа анлашмаја һазыр олдуғуну билдириб. О, иддиа едиб ки, Бирләшмиш Штатлар Иранын реҝиондакы сәбатсызлашдырыҹы фәалијјәтләрини арашдырмагдадыр. Бајденин Американын сәдагәтсизликләринин әвәзинин чыхылмасы һагдакы тәзадлы сөзләринин фонунда гејд едәк ки, Вашингтон ҹүмә ҝүнү сәһәрчағы Доналд Трампын БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын анти-Иран санксијаларынын тәтбиги барәдәки кечмиш иддиасыны рәдд едәрәк, Американын, нүвә анлашмасы барәдә 5+1 групу илә Иран арасында кечириләҹәк иҹласда иштирака һазыр олмасындан хәбәр вермишди. Иран Ислам Республикасы даима вурғулајыр ки, Вашингтонун анлашманы позан тәрәф олдуғуна вә Теһранын өһдәликләринин азалдылмасынын АБШ-ын гејри-гануни һәрәкәтләринә ҹаваб олараг һәјата кечирилдијинә ҝөрә, Теһран тәрәфиндән һәр һансы бир аддым, санксијаларын арадан галдырылмасындан сонра атылаҹагдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!